HR
AKCIJA UMIROVLJENICI ZAJEDNO
Obala Vladimira Mažuranića 2
Croatia - 47000 Karlovac
OIB:33971013706
Homepage About us News Documents Contacts
Annual program and financial plan 2015
Published: 31st December 2015

Annual program and financial plan 2014
Published: 20th December 2013

Program rada
Statut stranke


Polugodisnja izvjesca 2014
Polugodisnje financijsko izvjesce za 2014. godinu

Objava datum: 11. srpnja 2014


Godi�nja izvje��a 2013
Godi�nje financijsko izvje��e za 2013. godinu/Annual financial report 2013

Published: 28th February 2014

�lanarine obavijest za 2013. godinu

Published: 31st January 2014
Donacije obavijest za 2013. godinu (nedopu�teni izvori)
Donacije izvje��e Ed-Gfp obrazac 2013. godina
Published: 15th January 2014

Polugodi�nja izvje��a

DonacijeObavijest
DonacijeFizickeOsobe
DonacijePravneOsobeGotovina
DonacijePravneOsobeNarav

Zavr�na izvje��a za izbornu promid�bu

- Za Karlova�ku �upaniju

finizvjesce_karlovackazupanija
iz-dp_karlovackazupanija
iz-mo_karlovackazupanija
iz-tp_karlovackazupanija

- Za Grad Karlovac

finizvjesce_karlovac
iz-dp_karlovac
iz-mo_karlovac
iz-tp_karlovac

- Za Grad Duga Resu

finizvjesce_dugaresa
iz-dp_dugaresa
iz-mo_dugaresa
iz-tp_dugaresa

- Za Grad Ogulin

finizvjesce_ogulin
iz-dp_ogulin
iz-mo_ogulin
iz-tp_ogulin


Preliminarna izvje��a za izbornu promid�bu

- Za Karlova�ku �upaniju

iz-dp_karlovackazupanija
iz-mo_karlovackazupanija
iz-tp_karlovackazupanija

- Za Grad Karlovac

iz-dp_karlovac
iz-mo_karlovac
iz-tp_karlovac

- Za Grad Duga Resu

iz-dp_dugaresa
iz-mo_dugaresa
iz-tp_dugaresa

- Za Grad Ogulin

iz-dp_ogulin
iz-mo_ogulin
iz-tp_ogulin


Facebook stranica Gmail